ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – Με κύριο θέμα την δημιουργία ευρωπαϊκής πολυεθνικής δύναμης ταχείας αντιδράσεως, θα συζητήσουν οι αρχηγοί ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια σειράς συναντήσεων τους στις 25-26 Σεπτεμβρίου.
Η συζήτηση για την δημιουργία δύναμης ταχείας αντιδράσεως θα αποτελέσει το κύριο θέμα και στην συνάντηση των υπουργών Αμύνης της ΕΕ το Νοέμβριο αλλά και στην σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών για θέματα άμυνας , τον Δεκέμβριο .
Την δύναμη ταχείας αντίδρασης θα απαρτίζουν μάχιμες μονάδες από τις χώρες της ΕΕ που θα υποστηρίζουν την πολιτική της Κοινής Ασφάλειας της ένωσης . Τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν με προσωπικό και πόρους για την δύναμη αυτή , η οποία θα απαρτίζεται από περίπου 1.500 στρατιωτικούς , σε μια εκ περιτροπής εξαμηνιαία βάση .
Μάχιμες μονάδες της ΕΕ ήδη βρίσκονται σε αναμονή για τον σκοπό αυτό από το 2007 , ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται!!!, υπογραμμίζει το δημοσίευμα . Επί του παρόντος , η βρετανική στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής με εθελοντές επίσης την Ολλανδία , τη Σουηδία , τη Λετονία και τη Λιθουανία .
Σύμφωνα με δελτίο τύπου μετά την άτυπη σύνοδο των υπουργών άμυνας στο Βίλνιους της Λιθουανίας , στις 5-6 Σεπτεμβρίου , ο Λιθουανός ΥΠΑΜ Juozas Olekas δήλωσε στους ομολόγους του ότι στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου , οι αρχηγοί κρατών με θέματα άμυνας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το μέλλον της δύναμης ταχείας αντιδράσεως της ΕΕ .
«Θα θέλαμε να δώσουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα , το Δεκέμβριο με την δέσμευση να χρησιμοποιήσουμε την δύναμη ταχείας αντιδράσεως απαρτιζόμενη από στρατεύματα των χωρών της ΕΕ», δήλωσε ο Juozas Olekas. «Προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν οι μάχιμες μονάδες των χωρών της ΕΕ με πιο ευέλικτο τρόπο, χρησιμοποιώντας , για παράδειγμα , μόνο ένα μέρος τους , σύμφωνα με ένα σενάριο κρίσης» κατέληξε ο ΥΠΑΜ της Λιθουανίας.
Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ της Λιθουανίας , η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία της ΕΕ , « η επιδείνωση της κατάστασης στη νότια γειτονιά μας δείχνει σαφώς ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει το ρόλο της ως φορέα παροχής ασφάλειας . Μια πιο ενεργή συμμετοχή των εταίρων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις λύσεις στο θέμα αυτό .
Ο Juozas Olekas χαιρέτισε επίσης την έμφαση στην ανάγκη συζήτησης σχετικά με την αλλαγή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ , η οποία τονίστηκε στην ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την ΚΠΑΑ από την Catherine Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας .
« Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας θα πρέπει να μας οδηγήσει στην διαμόρφωση των σκέψεων μας για την ασφάλεια και τις προτεραιότητές μας , οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην στρατηγική μας », είπε ο ίδιος . Η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια αναπτύχθηκε πριν από 10 χρόνια .
Κατ την σύνοδο των υπουργών άμυνας της ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία , ο Juozas Olekas δήλωσε επίσης τη σημασία των πρωτοβουλιών που πρέπει να αποφασισθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την κατάρτιση των μικρών και μεσαίων αμυντικών εταιρειών με προγράμματα στήριξης, παρέχοντάς τους καλύτερες συνθήκες για να λειτουργούν στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές αμυντικών προϊόντων.
http://www.defensenews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2013309110018
Γ. Μοτσάκος
Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών