Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΣΕ: «Αραβική άνοιξη των εξαγωγών» στο α’ εξάμηνο του 2013. ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  "
12/09/2013
Η επαναπροσέγγιση ευρωπαίων εταίρων, σε συνδυασμό με την επέκταση μεριδίων στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης συνέθεσαν τον χάρτη των εξαγωγών για το α’ εξάμηνο του2013, την ώρα που τα πετρελαιοειδή και τα αγροτικά προϊόντα συντηρούσαν τους θετικούς ρυθμούς αύξησης.
Θετικό είναι και το γεγονός της ανάκαμψης του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, με νέα προϊόντα να εισέρχονται στην κατάταξη των 100 πιο εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) κατά τη δημοσιοποίηση της οποίας η Πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη δήλωσε τα εξής πως «η συνέχιση της ανόδου των ελληνικών εξαγωγών κατά το α’ εξάμηνο του έτους επιβεβαίωση τη δυναμική των εξωστρεφών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις αντοχές που επιδεικνύουν σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον παραδοσιακά εξαγώγιμα προϊόντα, όπως του αγροτοδιατροφικού τομέα, ακόμα και της κλωστοϋφαντουργίας. Πλέον, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερου 15% του ΑΕΠ, όπως ανακοίνωσε επισήμως και ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ συνολικά η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα (εξαγωγές, τουρισμός, ναυτιλία, μεταφορές) συμβάλλει σχεδόν στο 30% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, προσεγγίζοντας σταδιακά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η ανάλυση του ΠΣΕ επιβεβαιώνει όμως και τη δυναμική των αγορών της Λεκάνης της Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και τη σπουδαιότητα της διατήρησης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ασφαλώς και οι συνθήκες για το παγκόσμιο εμπόριο, σε καιρούς ύφεσης, δεν είναι ευνοϊκές. Για το λόγο αυτό, απαιτείται πρόσθετη εγρήγορση και ουσιαστική υποστήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας».
Ακόμη, η πρόεδρος του ΠΣΕ σημείωσε πως «ο εξαγωγικός κόσμος χαιρέτισε τις δράσεις και πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, όπως η ενεργοποίηση του Προγράμματος Εξωστρέφεια ΙΙ, η επικείμενη δημιουργία ενός νέο φορέα Εξωστρέφειας, με τη συγχώνευση ΟΠΕ και Invest In Greece, την προώθηση των συμψηφισμών ΦΠΑ, μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, τα πολυαναμενόμενα προγράμματα νέων χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων από τις Τράπεζες, αλλά και την εξαγγελία περί κοινού φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων στα επίπεδα του 15%».
«Πρόκειται για κινήσεις που απηχούν τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και μπορούν να προσδώσουν νέα δυναμική τους επόμενους μήνες. Το όραμα της εξωστρέφειας απαιτεί πλέον επενδύσεις σε έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, σε γενναίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις και νέες γραμμές χρηματοδότησης. Τα οφέλη και τα μερίσματα αυτών των επενδύσεων θα διαχυθούν άμεσα σε όλη την οικονομία και την κοινωνία», κατέληξε η κ. Σακελλαρίδη.
Με βάση την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών επί των προσωρινών στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-ΣΤΑΤ), οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, καταγράφουν εκ νέου αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, αλλά με σαφώς πιο περιορισμένους ρυθμούς. Συγκεκριμένα, καταγράφεται αύξηση 5,2% σε σχέση με το α’ 6μηνο του 2012 (στα 13.494,9 εκ. ευρώ από 12.829,5 εκ. ευρώ), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει πλέον μείωση της τάξης του 2,5% (στα 8,3 δις ευρώ). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε απόλυτες τιμές η επίδοση των 8,3 δις ευρώ είναι χαμηλότερη και από την επίδοση του 2011(8,47 δις ευρώ), δηλαδή η χαμηλότερη της τελευταίας 3ετίας.
Σημειώνεται ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει προβλέψει για το σύνολο του 2013 νέα αύξηση των εξαγωγών στα επίπεδα του 3-4%.
Οι πιέσεις στους ρυθμούς αύξησης των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, προέρχονται κυρίως από τις Τρίτες Χώρες όπου εμφανίζεται μεν αύξηση 6,1% συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών σε επίπεδο 6μήνου αλλά σημαντική μείωση χωρίς τα πετρελαιοειδή -8,4%. Για τις χώρες της Ε.Ε. η αύξηση με τα πετρελαιοειδή είναι της τάξης του 4% και χωρίς να περιλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή διατηρείται το θετικό πρόσημο σε επίπεδο 6μήνου (+1%).
Ο χάρτης των εξαγωγών
Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των εξαγωγών κατά 6,5% για τις χώρες της ευρωζώνης, κατά 11% για την ΕΕ(15) και κατά 4% για την ΕΕ(27), μιας και καταγράφεται μεγάλη μείωση των εξαγωγών προς τις Χώρες της Νέας Διεύρυνσης (-10,6%). Οι 27 χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών (44,2%), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών αυτό το ποσοστό ξεπερνάει το 60% του συνόλου.
Ανοδική πορεία των εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρατηρείται προς δύο από τις τρεις γεωγραφικές περιοχές που απορροφούν αξιοσημείωτο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών, όπως οι υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και κυρίως Τουρκία, 26,4%) και η Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (16,5%), αλλά και προς τις Λοιπές Χώρες (12,6%), ενώ προς την έτερη «μεγάλη αγορά» -πλην Ε.Ε.- για τα ελληνικά προïόντα, τα Βαλκάνια, οι εξαγωγές είναι μειωμένες κατά -8,1%.
Προς τις γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο όγκο εξαγωγών, παρατηρείται μείωση των ελληνικών αποστολών και συγκεκριμένα προς τη Β.Αμερική κατά -5%, τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες (Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν.Ζηλανδία) κατά -0,4%, την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) κατά-15,1%, τις Χώρες Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) κατά-53,2%, τη ΝΑ Ασία κατά -28,3%, την Ινδιά κατά -21,2% και την Κίνα κατά -2,7%. Μοναδική εξαίρεση από τις γεωγραφικές περιοχές με χαμηλό όγκο εξαγωγών, αποτελεί η αυξητική τάση των εξαγωγών προς τη Λατινική Αμερική κατά 103,4%.
Οι 20 πρώτες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα (Α’ Εξάμηνο 2013)
Νέες εισόδους στη λίστα των 100 χωρών για τα ελληνικά προϊόντα αποτελούν στο α’ εξάμηνο του 2013, το Τόγκο (54η θέση), τα Νησιά Φώκλαντ (68), η Σενεγάλη (85), η Αγία Ελένη (87), η Αγκόλα (88), το Ουζμπεκιστάν (95) και η Γουινέα (97).
Τα πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα
Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική αύξηση, προέρχεται αποκλειστικά από τις αυξήσεις των εξαγωγών των καυσίμων (όπου περιλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή) κατά 19,3% και των αγροτικών προϊόντων κατά 10,3%. Αντίθετα, μείωση των εξαγωγών παρατηρείται και στις τρεις άλλες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, στις Πρώτες Ύλες κατά -19,2%, στα Βιομηχανικά Προϊόντα κατά -5,6% και στη χαμηλή σε όγκο εξαγωγών κατηγορία Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα εμπιστευτικά προϊόντα) κατά -13%.
Τα 20 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα (Α’ Εξάμηνο 2013)
Σε ότι αφορά τις νέες παρουσίες-εισόδους στα 100 κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας, ξεχωρίζουν τα αεροπλάνα (44), διάφοροι τύποι ελαιολάδου (πλην του παρθένου ελαιολάδου), τα τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο (48), τα αγγούρια (77), τα φορέματα (79), τα ζυμάρια ζαχαροπλαστικής (89), τα ζαχαρώδη προϊόντα (90), τα μείγματα φρούτων (94), τα μανταρίνια (96), τα βιζόν (97), οι καρποί φρούτων (98) και τα εμποτισμένα υφάσματα (99).
Οι εισαγωγές
Σε ότι αφορά στις εισαγωγές, στο α’ εξάμηνο του 2013 καταγράφεται συνέχιση των πτωτικών τάσεων και νέα υποχώρηση κατά -6,7%, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 22.936,8 εκ. € έναντι 24.585,5 εκ. € στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, εξαιτίας της ύφεσης και της συνεχιζόμενης μείωσης της εγχώριας κατανάλωσης στην Ελλάδα. 
Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν οριακά κατά -0,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» κατά -3,9% (σε 246,5 εκ.€ από 256,6 εκ.€) και της υποκατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά -3,9% (σε 131,6 εκ.€ από 137 εκ.€), οι οποίες υπερσκέλισαν την οριακή άνοδο των εισαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας αγροτικών προϊόντων, των «τροφίμων & ζώων ζωντανών» κατά 0,4% (σε 2.433,8 εκ.€ από 2.424,8 εκ.€)
Μείωση (-3,9%) παρατηρείται στις εισαγωγές των «πρώτων υλών», οι οποίες έφτασαν στα 632,5 εκ.€ από 657,9 εκ.€, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών είναι μόλις 2,8% στο πρώτο εξάμηνο του 2013.
Τα καύσιμα, τα οποία αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία εισαγόμενων προϊόντων, εμφάνισαν μείωση -6,1% και έφτασαν στα 8.655,6 εκ.€ από 9.218,1 εκ.€, με μερίδιο στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών στο 37,7%
Οι εισαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν στο εξεταζόμενο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 το 47,2% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη μεγάλη κατηγορία προϊόντων, μειώθηκαν κατά -8,9%, σε 10.830,1 εκ.€ από 11.881,9 εκ.€. Όλες οι υποκατηγορίες εμφανίζουν τάσεις υποχώρησης, με εξαίρεση τις εισαγωγές της υποκατηγορίας «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» που εμφανίζουν μικρή αύξηση κατά 2,9% (σε 2.254,4 εκ.€ από 2.190,7 εκ.€),
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται για την κυριότερη από πλευράς όγκου εισαγωγών υποκατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» κατά -20,7% (σε 3.411,7 εκ.€ από 4.300,9 εκ.€) ενώ μικρότερες ήταν οι μειώσεις για τα «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά -4,4% (σε 3.241,5 εκ.€ από 3.390,8 εκ.€) και για τα «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά -3,9% (σε 1.922,5 εκ.€ από 1.999,5 εκ.€).
Οι πολύ χαμηλές σε αξία εισαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» καταγράφουν μείωση -28,2% στα 6,6 εκ.€ από 9,1 εκ.€. 
Επισημαίνεται ότι λόγω της συνέχισης των αυξητικών τάσεων (5,2%) των εξαγωγών και της συνεχιζόμενης πτώσης (-6,7%) των εισαγωγών ενισχύεται η τάση περιορισμού του εμπορικού ελλείμματος σε -9.441,9 εκ.€ από -11.756 εκ.€ στο εξάμηνο του 2012, ήτοι μείωση του ελλείμματος κατά -19,7%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ