Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Γυναικεία συμμετοχή σε έρευνα και τεχνολογία. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  "
14/10/2013
Το πλαίσιο των δράσεων για την υποστήριξη της γυναικείας συμμετοχής στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας διερευνήθηκε στη συνάντηση που είχε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κυρία Βάσω Κόλλια και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ.Χρήστος Βασιλάκος.
 
 
 
 
 

Και από τις δύο πλευρές συμφωνήθηκε ότι η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, ιδιαίτερα όταν ενσωματώνουν καινοτομία, όσο και η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα πεδία αυτά, αποτελούν οριζόντιες πολιτικές σε έναν σύγχρονο πολιτικό σχεδιασμό. Πέραν από την οριζόντια αντιμετώπιση της διάστασης του φύλου στην έρευνα και τεχνολογία (Ε & Τ), αποφασίστηκε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν άμεσα ειδικές θετικές δράσεις, ενώ θα εξασφαλισθούν κονδύλια για γυναικείες ομάδες-στόχους στο πεδίο Ε & Τ.
Οι δράσεις θα εκφράζουν μια δυναμική «φυγή προς τα εμπρός» της πολιτικής ισότητας, με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους, προσφέροντας οικονομικές και επαγγελματικές διεξόδους στις γυναίκες που σήμερα πλήττονται από την κρίση. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα προσανατολίσουν τις γυναίκες σε νέα πεδία με καλές προοπτικές απασχόλησης που απαιτούν υψηλή επάρκεια σε ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα θα προβλεφθούν δράσεις κατάρτισης. Επίσης, θα υποστηριχθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα μονάδων μικρού και μεσαίου μέγεθος και γυναικείων κοινωνικών συνεταιρισμών, που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία και μπορούν να επιφέρουν συνέργιες και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε διαφορετικούς τομείς και πεδία της οικονομίας, όπως στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στο διαδικτυακό εμπόριο, στον πολιτισμό κ.ο.κ.
Στο πνεύμα αυτό, δρομολογήθηκε συνεργασία των δύο πλευρών για την εξειδίκευση των κοινών κατευθύνσεων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα της χαμηλής συμμετοχής γυναικών από τις εθνικές επιστημονικές επιτροπές, τα επιστημονικά συμβούλια ερευνητικών κέντρων, αλλά και από θεσμοθετημένες επιτροπές στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας, που μεταξύ άλλων αξιολογούν ή αποτιμούν ερευνητικές προτάσεις, προγράμματα ή και φορείς Ε & Τ. Συμφωνήθηκε ότι θα ενεργοποιηθεί άμεσα το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Ο θεσμός των ποσοστώσεων, εφόσον επεκταθεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων Ε & Τ θα επιτρέψει την αξιοποίηση πολύτιμου ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού και νέων δεξαμενών ιδεών, προς όφελος της ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ