Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Σε μετασχηματισμό προχωρά η ελληνική οικονομία. ΕΚΤΙΜΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   "
26/09/2013
Σε διαδικασία μετασχηματισμού έχει εισέλθει η οικονομία της Ελλάδας, όπως συμπεραίνει η Κομισιόν σε έκθεσή της για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.
Η οικονομία της χώρας που βασιζόταν στην κατανάλωση μετασχηματίζεται σε οικονομία με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής επεδίωξε τη διόρθωση των ανισορροπιών στην ελληνική οικονομία και οι εξαγωγές έχουν ήδη αυξηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Ωστόσο, λόγω της ύφεσης και της μείωσης της προσφοράς πιστώσεων, οι επενδύσεις είναι ακόμα πολύ χαμηλότερες των προσδοκιών.
Ακόμη, αναφέρεται πως το ρυθμιστικό περιβάλλον αποτέλεσε τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη ανταγωνισμού, έχει οδηγήσει σε χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνεται, λαμβάνονται μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά εμπόδια και οι κανονιστικές δυσλειτουργίες.
Θετικό είναι πάντως, κατά την Επιτροπή, ότι πολλές προσπάθειες έχουν αρχίσει να έχουν αποτελέσματα και η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με βάση τους δείκτες «Doing Business» έχει βελτιωθεί.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην έκθεση, έχουν ληφθεί περαιτέρω σημαντικά μέτρα για να διευκολυνθεί η δημιουργία επιχειρήσεων και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χορήγησης άδειας και έγκρισης των επενδύσεων. Με την τεχνική βοήθεια της ομάδας δράσης για την Ελλάδα, οι επαχθείς διαδικασίες εξαγωγών έχουν απλουστευθεί.
Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, και κυρίως η μείωση της προσφοράς πιστώσεων εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδίως για τις ΜμΕ.
Η οικονομική ανάπτυξη είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης, και, στο πλαίσιο αυτό, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης θα έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση τόσο της αριθμητικής επάρκειας της δημόσιας διοίκησης όσο και της ικανότητας του προσωπικού να εφαρμόσει την πρόσφατη νομοθεσία και να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, εκτιμά η Κομισιόν.
Ακόμη, στην έκεθεση σημειώνεται ότι η μεταρρύθμιση της οικονομίας πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές. Ένας δυναμικός εταιρικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την αναθέρμανση της οικονομίας και την επίτευξη της ανάπτυξης, υποστηρίζει η Επιτροπή, η οποία θεωρεί πως με την αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού των πολιτών και με τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες της και να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι συνολικές επιδόσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπως αξιολογούνται από τον δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αποτελεσματικότητα του κράτους, είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η παρατηρούμενη ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης και της εφαρμογής της πολιτικής, είναι πολύ χαμηλή (0,52 σε σύγκριση με 1,18 στην ΕΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ