Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα περικοπή 9 % στα μερίσματα του ΜΤΣ αναδρομικά από 1-1-2013

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 24-09-2013         
Νέα μείωση 9% και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2013 αποφάσισε το ΜΤΣ.
Η σχετική απόφαση εκδόθηκε χθές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Η πολιτική του "πονάει κεφάλι..... κόβουμε καφάλι" συνεχίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης άλλων πόρων.
Τεράστια η ευθύνη και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αλλά και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ
Δυστυχώς επαληθευτήκαμε και είμαστε ίσως οι μόνοι που αντιδράσαμε δυναμικά και με προτάσεις, μήπως και περιορίσουμε κατά το δυνατόν τις νέες περικοπές. Στις 18-9-2013 είχαμε πολύωρη συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ στην Αθήνα.
Το Σωματείο μας, δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Τις επόμενες ημέρες, θα αποστείλει έγγραφα διαμαρτυρίας αλλά και προτάσεις στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης καθώς και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Δημοσιεύουμε παρακάτω την χθεσινή απόφαση της ΝΤΡΟΠΗΣ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η οποία απόφαση σίγουρα θα φέρει σε δυσχερέστερη οικονομική θέση όλους τους απόμαχους Στρατού και Αστυνομίας. Σίγουρα όμως θα φέρει και την καθολική απαξίωσή μας, σε αυτούς που ορίζουν αυτές τις πολιτικές. Να είναι βέβαιοι γι΄αυτό.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ -
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γΤηλ.210-6552403Φ.951.1/159/709597 Σ. 8416
Αθήνα, 23 Σεπ 13
Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2013»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις:
(1)Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ΝΔ 4198/61 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νομοθεσίας και κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄168).
(2)Του άρθρου 25 του Ν.2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35).
(3)Του ΠΔ 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’ 241).
(4)Του άρθρου 77 του Ν. 4146/2012 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 90). β. Το υπ' αριθμ. 6/1/1-4-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ. γ. Τη Φ.951.1/60/691188/Σ.2772/8 Απρ 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ.δ.Το υπ' αριθμ. 9/5/21-6-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ. ε. Την Αριθμ. 251642/4 Ιουλ 2013 Κοινή Απόφαση κ. Πρωθυπουργού –ΥΕΘΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη(ΦΕΚ Β’ 1653). στ. Το υπ' αριθμ. 11/2/29-7-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ../. ζ. Το υπ' αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1.Την έγκριση: α. Του υπ’ αριθ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά:(1)Στον καθορισμό της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 στο ύψος των 5,1999 €, ήτοι μειωμένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2012 (5,7142 €)κατά ποσοστό 9%.(2)Στην υλοποίηση της εν λόγω μείωσης με τη χορήγηση του μερίσματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2013.(3)Στην παρακράτηση των καταβληθέντων κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου τρέχοντος έτους διαφορών, ως εξής:(α)Με την καταβολή του μερίσματος μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, αυτών (διαφορών) του Α’ Εξαμήνου του ιδίου έτους.(β) Με την καταβολή του μερίσματος του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, αυτών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του ιδίου έτους.(4)Στην μεταφορά κρατήσεων (Δάνεια, Ν. 2913/2001,οφειλές από ΚΥΑ, κλπ) στο έτος 2014, για όσες περιπτώσεις παραστεί ανάγκη, προς αποφυγή εξαγωγής αρνητικών πληρωτέων ποσών. β. Της μεταφοράς, του ισόποσου ποσού που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ΒΟΕΑ – ΒΘ έτους 2013 από την εγκεκριμένη έκτακτη χρηματοδότηση, από τον οικείο λογαριασμό, για την πληρωμή άλλων υποχρεώσεων του Ταμείου (ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους - εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μερίσματος, κλπ).
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2013.        
3.Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα του ΜΤΣ. Αθανάσιος Π. Δαβάκης Ακριβές Αντίγραφο ΥΦΕΘΑ Τχης (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ