Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Σχέδιο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού Νότου. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  "
24/09/2013
Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα
Παρά τον ευρωσκεπτικισμό, που έχει ενταθεί με την κρίση, οι Ευρωπαίοι  για διάφορους λόγους και σε διαφορετικό  βαθμό, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να επενδύουν στην  ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον όρο, όμως, ότι αυτή θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. 

Σε ό,τι αφορά στα κράτη μέλη, όσο περνάει  ο καιρός, καταλαβαίνουν, ότι στο παγκόσμιο περιβάλλον, ακόμη και τα μεγάλα κράτη, μόνα τους δε τα βγάζουν πέρα. Ιδιαίτερα, τώρα με την με την κρίση.

Σε ό,τι αφορά στους πολίτες, αυτοί είναι δύσπιστοι, και όταν θα κληθούν να δώσουν την ψήφο τους τον Ιούνιο του 2014, θα πρέπει να έχουν πιστέψει, ότι θα ψηφίσουν για μια καλύτερη, από ό,τι σήμερα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ένωση, που θα την καταλαβαίνουν, θα μπορούν να έχουν λόγο στη διαμόρφωσή της, θα είναι κοντά τους, και θα τους βοηθά στις καθημερινές τους ανάγκες, και, κυρίως, θα τους επιτρέπει να έχουν όραμα. 

Με λίγα λόγια, η ψήφος των Ευρωπαίων πολιτών, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θα είναι πολύ ακριβή. Οι πολίτες κουρασμένοι από τα δεινά της κρίσης ή την αβεβαιότητα για το μέλλον, έχουν ανάγκη και ζητούν μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή, η καθολική, θα λέγαμε απαίτηση των Ευρωπαίων πολιτών, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αδράνεια. 

Έτσι, μετά τις εκλογές στη Γερμανία, που εμπόδισαν Γερμανούς πολιτικούς να ανοίξουν τα χαρτιά τους για την πολιτική που θα υποστηρίξουν από το 2014 και μετά στην ΕΕ, με επιπτώσεις  στις ευρωπαϊκές  εξελίξεις, και ενόψει ευρωεκλογών, αναμένονται ζυμώσεις, και έντονη κινητικότητα, κυρίως σε τρία, μεγάλα θέματα: 
1)   Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα αυτής των νέων 
2)   Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την Τραπεζική Ένωση, και 
3)   Στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νότου. 

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικό και μεγάλο, και απαιτεί ειδική προσέγγιση. 

Στο σημερινό άρθρο θα αναφερθούμε στο θέμα της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Νότου.

Η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νότου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας της περιοχής, αντιμετωπίζεται, ήδη, και από Βόρειους εταίρους , ως προαπαιτούμενο για να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πορεία πραγματικής ανάκαμψης, η οποία θα καταπολεμήσει, η θα εξουδετερώσει το «τέρας της ανεργίας»,  τη μεγαλύτερη απειλή που έχει υπάρξει  στα 61 χρόνια της, από τη δημιουργία της ΕΚΑΧ. 

Ο Ευρωπαϊκός Νότος, επισημαίνουν, παρουσιάζει, σε διάφορο βαθμό, χαρακτηριστικά καθίζησης. Η ΕΕ,  δε θα μπορέσει να κάνει βήματα πραγματικής προόδου, με έναν Νότο που «κουτσαίνει». Για να συμμετέχει, πρέπει να βοηθηθεί, και αυτή η βοήθεια θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις, όχι μόνον για τους πολίτες της περιοχής αυτής, αλλά για τους πολίτες ολόκληρες της Ένωσης. 

Παραλληλίζουν τη σημερινή περίοδο με αυτή της περιόδου Ντελόρ, που προετοίμασε τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, με προαπαιτούμενο, που τέθηκε από τον ίδιο, τη μεταφορά πόρων από τον Ευρωπαϊκό Βορρά προς τον Ευρωπαϊκό Νότο  με τα γνωστά «πακέτα Ντελόρ». 

Τότε,  η επιδίωξη ήταν η δημιουργία της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς, η οποία θεωρείται το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΕ, και λειτούργησε προς όφελος όλων, αλλά κυρίως των περισσότερο ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών οικονομιών.

Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε ριζικές ανακατατάξεις, με την ανάγκη, όπως τονίζεται από την ΕΕ, για  ένα ολοκληρωμένο όραμα για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ που οδηγεί σε ένα ισχυρό και σταθερό πλαίσιο για τον χρηματοοικονομικό, δημοσιονομικό, οικονομικό και πολιτικό τομέα που θα στηρίζει τη σταθερότητα και την ευημερία.
Σε μια τέτοια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ, μεταξύ άλλων, όλες οι μεγάλες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές επιλογές των κρατών μελών της θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο βαθμό συντονισμού, έγκρισης και εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να καλύπτουν, επίσης, σύμφωνα με προτάσεις της Επιτροπής, τη φορολογία και την απασχόληση, καθώς και άλλους τομείς πολιτικής ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ΟΝΕ.
Πρόκειται για τον λεγόμενο «εκ των προτέρων συντονισμό», που ακόμη και οι πολιτικές που θα ακολουθήσει μια νεοεκλεγείσα κυβέρνηση πρέπει να περάσουν από ευρωπαϊκή έγκριση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των επερχόμενων, σημαντικών  εξελίξεων είναι το νέο σύστημα εποπτείας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος το οποίο θα φέρει περίπου 150 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ΕΕ υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Σεπτέμβριο του 2014.
Αυτά, μαζί με τα αυστηρά μέτρα για δημοσιονομικά των κρατών μελών, τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και μια σειρά άλλες ρυθμίσεις, θα λειτουργήσουν πολύ καλύτερα, σε μια Ευρώπη με ισχυρά και τα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου. 

Τι είδους ενισχύσεις 

Η άποψη που επικρατεί σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, είναι ότι οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο Νότο, δεν θα είναι ίδιες με αυτές που χορηγήθηκαν από τα  «πακέτα Ντελόρ». Θα χορηγούνται ενισχύσεις στα κράτη για τους πολίτες που υφίστανται τις επιπτώσεις κοινωνικοοικονομικών αναδιαρθρώσεων, και δε θα έχουν τη μορφή των επιδοτήσεων. 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Ο μεγάλος χρηματοδότης 

Για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Νότου, θα απαιτηθούν μεγάλα ποσά, τα οποία δε διαθέτει, το νέο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή ο ευρωπαϊκός  προϋπολογισμός 2014-2020.Τα κονδύλια (960 δισεκατομμύρια) μοιράστηκαν, και πρόβλεψη για το σχέδιο αυτό δεν έχει γίνει. 

Για την υλοποίηση του σχεδίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα στραφεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για συμβολή της Τράπεζας στην ανάπτυξη  σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από πριν , με νέα εργαλεία και νέες μεθόδους, που θα αυξάνουν την πολλαπλασιαστικότητα και την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών κονδυλίων. 

Η ΕΤΕπ, θα συνδυάσει την ευρεία ενίσχυση  αδύναμων η προβληματικών οικονομιών του Νότου και τη διατήρηση της πολύ υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας που διαθέτει, εφαρμόζοντας το σύστημα  επιμερισμού του κινδύνου, με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και άλλων τραπεζών. 

Μεταξύ άλλων, θα εφαρμοστεί το σύστημα των  ομολόγων έργου, που θα εκδοθούν από ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα αναλάβουν την κατασκευή έργων ενεργειακών και άλλων υποδομών. 


Blog:marina anastas.kourbela
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ