Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

Παγίδα η χορήγηση Β.Ο.Ε.Α. από 18ο έτος της ηλικίας!!


Σε συνέχεια της από 23-10-2013 αναρτήσεώς μας εδώ:, όπου η Αναπλ.ΥΦΕΦΑ κ.Φώφη ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ,εισηγείται για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ στα τέκνα των στρατιωτικών,με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και όχι του 25ου!! Ο Απόστρατος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού κ. Παναγιώτης Ασπροδίνης, κάταλληλα ενημερωμένος,αποδεικνύει με στοιχεία την ανεδαφικότητα ορισμένων.......>>
προτάσεων, αλλά και την παγίδα που κρύβεται πίσω από τέτοιες ενέργειες!!
Διευκρινίζεται εδώ ότι η κατωτέρω ανάλυση αφορά ΜΟΝΟ παιδιά συναδέλφων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. 
Παναγιώτης Ασπροδίνης:
Το πλήρες Β.Ο.Ε.Α.(60 μερίσματα) καταβάλλεται σήμερα με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, όταν όμως ληφθεί μειωμένο, δεν καταβάλλεται ανάλογα με τις παρακρατημένες εισφορές, αλλά ως ακολούθως: 
•    Για εισφορές 18-20 ετών: Ποσό 20 μηνιαίων μερισμάτων. 
•    Για εισφορές 21-22 ετών: Ποσό 30 μηνιαίων μερισμάτων. 
•    Για εισφορές 23-25 ετών: Ποσό 40 μηνιαίων μερισμάτων. 
• Για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων: ποσό 60 μηνιαίων μερισμάτων. 
-  Από 01.07.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 01.01.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% (κλείδωμα τιμής). 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν γίνει καταβολή ΒΟΕΑ στην ηλικία των 18 ετών, με βάση τον παραπάνω υπολογισμό και με τη συγκεκριμένη ως άνω αξία μερισμάτων, είναι σίγουρο πως το ποσό που θα καταβληθεί, θα είναι λιγότερο από το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει επί 18 χρόνια ο πατέρας/μητέρα. Σε πολλές δε περιπτώσεις, θα είναι μικρότερο έως και 50% των καταβληθεισών εισφορών. 
- Κατά τα λοιπά είναι σαφές ότι καλό θα ήταν το ΒΟΕΑ να δίνεται στην ηλικία των 18 ετών, αλλά με άλλο τρόπο υπολογισμού,ο οποίος να είναι πραγματικά ανταποδοτικός των καταβληθεισών εισφορών! Παράλληλα και τουλάχιστον για το Μ.Τ.Ναυτικού, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι υφίσταται η στρεβλή συνύπαρξη των δικαιωμάτων ΒΟΕΑ και μερισμάτων στον ίδιο Ειδικό Λογαριασμό. Αυτό δε πρακτικά σημαίνει, ότι οι εισφορές που καταβάλλουν οι γονείς για το ΒΟΕΑ των παιδιών τους, δεν δημιουργούν ένα κεφάλαιο Β.Ο.Ε.Α., αλλά διατίθενται για να καταβάλλονται τα μερίσματα. Δηλαδή, το ΒΟΕΑ επιχορηγεί την καταβολή μερισμάτων σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, θέτοντας σε κίνδυνο τις μεσομακροπρόθεσμες καταβολές ΒΟΕΑ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ