Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Νέες προσφυγές ανθυπαστυνόμων

Πέμπτη, 07 Νοέμβριος 2013 18:44

 ΠΗΓΗ : "   BLOKO.GR "

Νέες προσφυγές ανθυπαστυνόμων
Με πρόσφατη απόφαση κ. Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε διάφορες ημερομηνίες εντός του έτους 2013, Ανθυπαστυνόμοι προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, μετά από αίτηση τους, λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι ετών (26) ετών στο Σώμα, με αποτέλεσμα πλείστοι εξ αυτών να καταστούν, χωρίς αξιολογικό κριτήριο, ανώτεροι των αρχαιοτέρων τους στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, που δεν συμπλήρωσαν 26 έτη υπηρεσίας στο Σώμα, ούτε 22 έτη στο Σώμα και 11 έτη στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. 
Η ανωτέρω προαγωγή αντιπαρέρχεται την αρχαιότητα στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και ανατρέπει την επετηρίδα, καθόσον ο διατάσσων καθίσταται την επομένη ημέρα διατασσόμενος.
Από το Διοικητικό Εφετείο Αθήνας έχουν δημοσιευθεί την 11/9/2013 οι υπ’ αριθμ. Α2647/11-09-2013, Α2648/11-09-2013 και Α2649/11-09-2013 αποφάσεις με τις οποίες έγιναν δεκτές οι υπ’ αριθμ. ΑΚ3364/2011 (πρώτο όνομα Συνδρεβέλης Χρήστος κ.λ.π. 100 άτομα), ΑΚ3680/2011 2011 (πρώτο όνομα Καραμανλής Γεώργιος κ.λ.π. 98 άτομα) και ΑΚ3681/2011 (πρώτο όνομα Παπαδάκης Θεόφιλος κ.λ.π. 98 άτομα) Αιτήσεις Ακύρωσης που κατατέθηκαν από το γραφείο μας.
Οι συμμετέχοντες σ’ αυτές θα προαχθούν στο βαθμό του Υ/Β’ αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2011.   
Από το γραφείο μας κατατέθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις Ακύρωσης Ανθυπαστυνόμων εντός του έτους 2013 :
ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΤΟΜΑ
ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΚ875/2013
Βελώνης Στυλιανός
50
16/05/2013
ΑΚ876/2013
Βουρλής Ιωάννης
50
16/05/2013
ΑΚ1109/2013
Ψέμμας Ιωάννης
50
21/06/2013
ΑΚ1743/2013
Δημοσχάκης    Θεόδωρος
50
10/10/2013
ΑΚ1744/2013
Δημοσχάκης    Κωνσταντίνος
50
10/10/2013
ΑΚ1745/2013
Μπελενιώτης    Σταύρος
50
10/10/2013
ΑΚ1746/2013
Τζατζανά Σταυρούλα
50
10/10/2013
Κατόπιν τούτων και εν όψει νέας προαγωγής Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι ετών (26) ετών στο Σώμα, θα κατατεθεί άλλη μία Αίτηση Ακύρωσης εντός του Νοεμβρίου 2013
Στην ανωτέρω Αίτηση Ακύρωσης μπορούν να συμμετέχουν όσοι κατέχουν το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και προήχθησαν στο βαθμό αυτό :
  1. Το έτος 2008και προγενέστερα. 
  2. Οι υπ’ αριθμ. 1 έως και 609 αναφερόμενοι στην υπ’ αριθμ. 6003/4/1199 Διαταγή προαγωγής από 07-01-2009 στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. 
Η αμοιβή του γραφείου μας θα είναι πενήντα (50) ευρώ.
Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί, μόνο στο παρακάτω e-mail η στα κινητά τηλέφωνα να μας γνωρίσει ή αποστείλει με μήνυμα τα παρακάτω στοιχεία:
ΑΓΜΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ / Όνομα / Πατρώνυμο / Οργανική υπηρεσία / Κινητό / Τηλ. οικίας / Τηλ. υπηρεσίας / FAX / email.

Μυτιλήνη  06/11/2013
 
Γεώργιος Λάγος 
Δικηγόρος
Οδός Γ. Βοστάνη 32 Μυτιλήνη
ΤΗΛ. : 2251040478 – FAX : 2251040479
WHAT’S UP :   6986606444,
WIND F2G :   6930246106,
VODAFONE CU   : 6944875723

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ