Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Σεμινάρια εξειδίκευσης στη διδασκαλία της ελληνικής. ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   "
30/10/2013
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σχολείο ελληνικών για ξενόγλωσσους από το 1995, οργανώνει τα τελευταία δεκατρία χρόνια σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη και καλοκαίρι, Σεμινάρια Εξειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης Γλώσσας σε Ενηλίκους στην Αθήνα, τη Λέσβο και άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και ONLINE σεμινάρια.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη ή ως δεύτερη γλώσσα σε ενήλικες, και σε εκπαιδευτικούς (φιλόλογους ελληνικής και ξένων φιλολογιών, δάσκαλους, νηπιαγωγούς) που δεν έχουν διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο.
Τα σεμινάρια στηρίζονται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνουν τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθούν την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις.
1 έως Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013
Eντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας
Οι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής.
H κατάταξη των μαθητών σε τμήματα και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος/ μιας εκπαιδευτικής συνάντησης
Η διδασκαλία του κειμένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου
Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου
Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών
Διάρκεια: 16 ώρες, Ωράριο: 
Παρασκευή 17:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00-17:45, Δίδακτρα: 150 ευρώ

Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013
Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
Η διδασκαλία της γραμματικής σε διάφορα επίπεδα ελληνομάθειας.
Η ενεργοποίηση των μαθητών: οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης. 
Η επιλογή και χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα.
Οι εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Διάρκεια: 16 ώρες, Ωράριο: Παρασκευή 17:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00-17:45, Δίδακτρα: 150 ευρώ

«ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» (Παρασκευή 8 έως Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013)
Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
Η διδασκαλία της γραμματικής σε διάφορα επίπεδα ελληνομάθειας.
Η ενεργοποίηση των μαθητών: οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης. 
Η επιλογή και χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα.
Οι εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι ενήλικοι ως μαθητές
Η διδασκαλία του κειμένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του
Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Επίσκεψη Μελέτης σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων (Παρατήρηση χώρου μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς και σπουδαστές).
Διάρκεια: 16 ώρες, Δίδακτρα: 280 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ